T.R.O. KOMPJUTER iz Zadra se bavi internet tehnologijama, maloprodajom računala, komponenti, potrošnog materijala, proizvodnjom računala...itdOstali podaci za TRO KOMPJUTER:

Naziv i skraćeni naziv tvrtke: T.R.O. KOMPJUTER vl. Stanko Franić, skraćeno KOMPJUTER

Sjedište tvrtke: Elizabete Kotromanić 7a, 23000 Zadar
Tel/Fax: +385 (0)23 31 44 31
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Zadar
Broj reg. uloška: 4725

Vlasnik: Stanko Franić
MBO: 91951682
OIB: 36464793271

Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa:

Privredna banka Zagreb d.d.
Radnička cesta 50
10 000 Zagreb, Hrvatska;
IBAN: HR9723400091160546641

Žiro Račun: 2340009-1160337430(više ne nije u primjeni)
IBAN: HR9623400091160337430


OTP banka Hrvatska dioničko društvo
Domovinskog rata 3
23 000 Zadar, Hrvatska;
Žiro Račun: 2340009-1160337430(više ne nije u primjeni)
IBAN: HR0924070001100118601